Hayatımızın her alanında, hem bireysel hem de kurumsal anlamda pek çok problemle karşılaşırız. Problem çözümlerinde alternatifler arasından bilinen çözüm yolları tercih edip, karar veririz.

Karar vermeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri teknolojidir. Teknoloji, özellikle bilgisayarları ve karar vermeye yardımcı sistemleri içermektedir. İşletmelerin teknolojiye karşı olumlu ve geliştirici yaklaşımları, çoğu zaman doğru karar alma başarılarını artırır. Verileri depolayabilen ve onları pek çok kritere göre analiz edebilen sistemler, insan zekâsından daha rasyonel sonuçlar verebilmektedir. Son yıllarda gelişen bilgi sistemleri yazılımları, özellikle büyük ölçekli firmalarda yöneticilerin islerini büyük ölçüde kolaylaştırmış ve verdikleri kararların doğruluk şansını artırmıştır.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri içinde bulunan hazır raporların yetersiz kaldığı noktalarda, İşletmenizin hedeflerini doğru planlamanız adına oluşturulan raporlar kümesidir.

İş zekası ve karar destek sistemleri ile Erp ve dış kaynaklardan aktarılan verilerle sonuç odaklı ve zengin raporlar üretilmesi sağlanır.